logo

לשירות יחודי "התראה פעם בשנה"

אנו קוראים לך להירשם ולהצטרף לשירות חדש, במסגרתו תהיה זכאי לקבל , במקרה בו רכבך יחנה בסמוך למדרכה צבועה בכחול לבן, ללא תשלום אגרת חניה ו/או ללא הפעלת אמצעי חניה כדין. למען הסר ספק אין השירות מאפשר לחנות בחניה אזורית ללא תו אזורי תואם.
שירות זה יינתן לכל נרשם פעם אחת בשנה.

מומלץ למלא את הטופס דרך דפדפן  Chrome  בלבד.

 

accessibility-icon